Utflyktsmål

Utflyktsmål i närheten av Renbergsvattnet

Minnessten
Lekplats vid Södra Renbergsvattnets skolhus
Boulebana vid Södra Renbergsvattnets skolhus
Grillplats vid Södra Renbergsvattnets skolhus
Grillplats Golackbäcken, Stenainje
Grillplats Skreveln, Inreträsket
Grillplats vid badplatsen
Grillplats Brännberget
Grillplats Storholmen
Grillplats Hembygdsområdet
Historisk lada
Skorvtjärn

Stigar
Kärleksstigen
Gamla Brännforsvägen
Frängslistigen
Vilhelmsbo runt och Magdastigen
Brännberget runt
Skorvtjärn runt
Skithusstigen
Herminastigen

Efter Kyrkstigen finns två vindskydd nära Renbergsvattnet,
se punkt 7 och 10 i foldern Kyrkstigen.       Hämta folder


7 Fyrriksröset


10 Tjärnbergsheden