SLKF

SLKF Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund bildades i Renbergsvattnet 1944.

Bild från SLKF träff hos Elvira Renström den 28 januari 1963.
Stående: Elvira Renström, Signhild Olofsson, Margareta Hällgren, Anna Tedestedt, Signe  Wallmark och Verna Olsson.
Sittande: Märta Renström, Sylvia Larsson, Rudi Eklund, Märta Andersson, Elsa Olofsson och Anna Lundström.

När Renbergsvattnets Centerkvinnor hade årsmöte 8 febr. 2011 var medlemsantalet endast 4 st och mötet beslöt att lägga ner föreningen. Det kändes vemodigt, men att rekrytera nya medlemmar var omöjligt.
SLKF Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund bildades i byn år 1944. Från protokollet och konstituerande mötet kan läsas vikten av ”att landsbygdens folk sluter sig samman”. Dessa ord sa landstingsman W. Jansen. Vidare fanns distriktsordf. Aggan Åman, riksombudsman Ida Olofsson och Ingrid Roos på plats i skolhuset. Ida Olofsson valdes att leda dagens förhandlingar och Helga Norsten  skrev protokollet.
Helga Norsten blev sedan den första ordförande i byn, Elin Eklund vice ordförande, Märtha Renström sekreterare och Märta Andersson kassör.
En semesterkommitté bildades, ordf. och sekr. var självskrivna och dessutom valdes Anna Renström in. Fru Aggan Åman välkomnade den nya SLKF avdelningen och poängterade att om vi hjälps åt, kommer vi att nå vårt mål: Rättvisa åt landsbygden. Nationalsången Du gamla , du fria sjöngs som avslutning.
Av protokollen framgår att kvinnorna hade studiecirklar varje år i aktuella ämnen såsom sykurs och förfärdigande av provdockor, slakt- och matlagningskurs, stoppkurs för täcken och vanliga läsecirklar. I början arrangerade SLKF förbundet och på senare tid Studieförbundet Vuxenskolan cirklarna Man träffades hemma hos varandra, de första åren varje månad, men senare blev det glesare mellan mötena och uppehåll gjordes alltid på sommaren utflykter och semesterresor var viktiga arrangemang.. Den sociala samvaron var viktig och alla tog sitt värdinneskap på stort allvar.

Ordförande inom byns SLKF och senare CKF har varit:
1944-45        Helga Norsten
1946-48        Inga-Lill Karlsson
1949-50        Signhild Olofsson
1951-64        Anna Karlsson (senare ändrat till Tedestedt)
1965-79        Elsa Olofsson
1980-95        Linnea Viklund
1996-2011    Margita Lundström

För CK i Renbergsvattnet, Margita Lundström