Hembygdsområde

Medlemsavgift i Hembygdsföreningen
1 år 50kr
10år 400kr
Betala till Bankgiro 5823-1754.
Ange namn vid betalning.

Hyra bagarstugan 50kr/dag.
Hyra Marklundsgården 100kr/dag.
Bokas hos Monica Marklund 073-046 45 61

Renbergsvattnets hembygdsområde
Norra Renbergsvattnet Kvarnron

Hembygdsområde med anor från 1600-talet, där det tidigare varit ett aktivt industriområde. På området finns nu många äldre fungerande byggnader: skvaltkvarn, rökbastu, smedja, spånhyvel, bagarstuga, rundloge, samlingslokaler mm. Området är öppet för alla och på sommaren anordnas många aktiviteter, höjdpunkten är den årligt återkommande Hembygdsdagen sista lördagen i juli. Läs mera

Renbergsvattnets Hembygdsförening
Styrelsen består av:
Kennet Fahlesson ordförande
Maria Lindström kassör
Peter Olofsson sekreterare
Kenth Wiklund ledamot
Fredrik Jonsson  ledamot
Kennet Hedström  ledamot
Ulf Wallmark  ledamot
Torbjörn Sjöstedt  ledamot
Maria Lundström suppleant
Karin Renström suppleant
och Byaålderman

Meddelande till medlemmar i Renbergsvattnets Hembygdsförening.

2018-05-22

Hembygdsföreningen för ett register över medlemmar i föreningen, registret  innehåller  namn och adress på medlemmar, inget personnummer. Registret används enbart för att ha information om vilka som är medlemmar och hur lång tid medlemskapet är betalt. Innehållet i registret är enbart till för Hembygdsföreningen och information förs aldrig vidare.

Detta meddelande är utskickat för att en ny dataskyddslag, GDPR, börjar gälla inom EU 25 maj 2018 den ersätter den Svenska personuppgiftslagen (PuL).

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter, bland annat rätt att få ett registerutdrag med dina uppgifter. Har du frågor gällande detta vänd dig till styrelsen.

Hälsningar från styrelsen Renbergsvattnets Hembygdsförening

Hjärtstarter hembygdsområdet Kvarnron – Bagarstugan

hjartstarter_hembygdsomradet
Hjärtstarter – Bagarstugan
Bagarstuga