Aktuella händelser

Senaste nyheter och ändringar på Renbergsvattnet.se

2024-01-03 Nytt utseende på hemsidan
________________________________________

Gubbdagis och Damlaget

Tisdag den 23 april
Kl 14.00
Södra Renbergsvattnets skolhus

….

Hembygdsföreningen
________________________________________

Majstämma

Onsdag den 1 maj
Kl 13.00
Södra Renbergsvattnets skolhus

Härmed inbjudes byamännen i Renbergsvattnet till traditionell Majstämma

Varmt välkomna

Kurt Olofsson
Byaålderman

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Dagordningen fastställande.
 4. Kallelse till mötet.
 5. Föregående års protokoll.
 6. Kassarapport.
 7. Ansvarsfrihet.
 8. Ny ålderman.
 9. Val av revisorer.
 10. Rapport vattennivå.
 11. Rapport om och regler för fisket.
 12. Frågor om samverkansbehov och eventuellt samarbete mellan Byamännen och övriga föreningar i Renbergsvattnet.
 13. Information om Sockenvägen (väg 807) och enskilda vägen Norra Renbergsvattnet.
 14. Information från Hembygdsföreningen.
 15. Information från Kyrkstigen.
 16. Övriga frågor.
 17. Avslutning.

  Efter mötet bjuds alla på fika.

Gubbdagis och Damlaget

Tisdag den 7 maj
Kl 14.00
Södra Renbergsvattnets skolhus

….

Hembygdsföreningen
________________________________________

Gubbdagis

Tisdag den 14 maj
Kl 09.00
Sara Kulturhus i Skellefteå

Därefter lunch på Arken

Hembygdsföreningen
________________________________________

Gubbdagis

Tisdag den 21 maj
Kl .
Södra Renbergvattnets skolhus

Riva det som är dåligt på brotaket

Hembygdsföreningen
________________________________________

Städdag skolan

Tisdag den 4 juni
Kl 10.00
Södra Renbergvattnets skolhus

Hembygdsföreningen
________________________________________