Norra Renbergsvattnets skolhus

Norra Renbergsvattnets skolhus

Visste ni att det vackra skolhuset byggdes under åren 1898-1904 av 13 intressenter. Den sista skoldagen var den 12 juni 1948, då fanns det 13 elever. Lärarinnan hette Jennie Johansson. Eleverna fortsatte sedan sin skolgång i Lappvattnet. I den mindre av salarna är en skolsal iordningställd ungefär som den kunde se ut på 1940-talet och tidigare.

Redan under skoltiden nyttjades lokalerna även för gudstjänster, husförhör och andra sammankomster. På de årligen återkommande husförhören rådde en speciell stämning och det var något som man såg fram emot med både glädje och en viss rädsla. Under husförhören förhördes byborna om sina bibliska kunskaper och man fick stå upp inför alla andra och svara på prästens frågor. ”På sommaren är det åska och på vintern är det husförhör” brukade man säga. Så det fanns alltid något att oroa sig för.

När skolverksamheten upphörde i Norra Renbergsvattnet övertogs ansvaret för drift och underhåll av byns bönhusförening. Under 60-talet var yttertaket i mycket dåligt skick och mot slutet av årtiondet beslutade sig byamännen för att riva den gamla byggnaden. Efter vissa protester, framförallt från de yngre i byn, ändrades beslutet och skolhuset försågs istället med ett nytt tak.
För några år sedan fanns långt framskridna planer på att göra Norra Renbergsvattnets skola till ett skolmuseum men av olika skäl kom planerna aldrig att realiseras. Tankarna på ett skolmuseum lever dock vidare och vem vet, en vacker dag kanske det återigen ringer in till lektion i det gamla skolhuset och eleverna strömmar in genom de dubbla ytterdörrarna som av utrymmesskäl gjorts vikbara på mitten.
 .

Altartavlan

Altartavlan (Kristusbilden) målades av Nils Fritiof (Frits) Lindblom (f. 12/9 1896, död 12/10 1955 i Amerika) omkring år 1922 efter en förebild i en bok. Gunnar Audén Wilhelmsson köpte duken till tavlan och Oskar Wallmark tillverkade ramen, vilken han sedan underhöll med ommålning. Gunnar Wilhelmsson gick runt i husförhörssrotet inalles 40 rotebönder omfattande Norra Renbergsvattnet, Renfors, Bergnäs och Lillberget. Hos varje bonde bad han om en krona för täckande av materialkostnaderna till tavlan.

Tavlan har lånats ut en gång till Södra Renbergsvattnets skola år 1944 vid en speciell högtid med medverkande av kyrkoherde Henrik Carlsson och komminister Östen Sundqvist.

Uppgifter om altartavlan lämnade av Nisse Lindblom (Frits var Nisses farbror  och Gunnar Audén Wilhelmsson hans morbror).