Minnessten

”Under medeltiden kallades sjön av fiskare Rönnbärsvattnet.  Bygden var då vildmark. År 1540  bodde Östen Person här och Mårten Person i Lundagård.
Fädernas möda har lämnat burgen bygd  i arv åt nutida släkten. Hedrat vare deras minne.”

Byamännen reste stenen år 1947
Stenen kommer från Ragvaldsträsk och bronsplattan göts i Umeå.

Koordinater 64.563192, 20.764961 eller N 7172328  E 775993

Skylt vid vägen