Gamla Brännforsvägen

Vägen är bara grovt röjd, fortsättning följer.

Brännfors, alternativa bynamnet Gråsimyrliden
Drängen Jon Andersson från Renbergsvattnet fick frihetsbrev 1784. Han lät 1783 utsyna lägenheter till ett krononybygge vid Gråsidmyrliden. Kvarnställe fanns på västra sidan av Brännvattsbäcken.

Frängsliden
Drängen Olof Eriksson i Renbergsvattnet fick länsstyrelsens tillstånd till nybygget 1801 sedan en syn hållits samma år.
Frängs från växten fräken och liden från lid som betyder sluttning i skog.

Ca 1,8 km från Hea till Frangslia