Gamla Brännforsvägen

Vägen är bara grovt röjd, fortsättning följer.

Ca 1,8 km från Heija till Frangslia