Om

Renbergsvattnet

Renbergsvattnet är en by i Skellefteå kommun Västerbottens län med ungefär 100 bofasta. By ligger ca 7 km nordost om Burträsk och ca 3 mil söder om Skellefteå.

Byn har gamla anor, vid upprättandet av Gustav Vasas jordabok år 1543 omnämns den och hade då två bönder. På avvittringskartan 1788 syns nio gårdar i byn, och i texten till kartan berättas att här även fanns bl a ”humblegård, quarnar och tiärbränneri”. Vid laga skiftet 1851–52 hade byn expanderat och antalet bönder ökat till 23, bebyggelselägena var i stort sett desamma som idag.

Sjöarna Renbergsvattnet och Inreträsket ingår i Bureälvens huvudavrinningsområde. Renbergsvattnet har en area på 2,2 kvadratkilometer och ligger ca 63 meter över havet. Sjön Renbergsvattnet kallas oftast för träsket.

Byaålderman fram till 2023-05-01 är Fredrik Lundström

Renbergsvägen
Om du har åsikter om Renbergsvägens underhåll, ring Trafikverket på 0771-921 921 välj inget nummer utan vänta kvar, när du kommer fram säg att det gäller länsväg AC 807 söder om Skellefteå

Länkar:

Telia Driftinformation – Mobil telefoni