Om

Renbergsvattnet

Renbergsvattnet är en by i Skellefteå kommun Västerbottens län med ungefär 87 bofasta. By ligger ca 7 km nordost om Burträsk och ca 30 km söder om Skellefteå.

Byn har gamla anor, vid upprättandet av Gustav Vasas jordabok år 1543 omnämns den och hade då två bönder. På avvittringskartan 1788 syns nio gårdar i byn, och i texten till kartan berättas att här även fanns bl a ”humblegård, quarnar och tiärbränneri”. Vid laga skiftet 1851–52 hade byn expanderat och antalet bönder ökat till 23, bebyggelselägena var i stort sett desamma som idag.

Sjöarna Renbergsvattnet och Inreträsket ingår i Bureälvens huvudavrinningsområde. Renbergsvattnet har en area på 2,2 kvadratkilometer och ligger ca 63 meter över havet. Sjön Renbergsvattnet kallas oftast för träsket.

Byaålderman fram till 2024-05-01 är Kurt Olofsson

Renbergsvägen
Om du har åsikter om Renbergsvägens underhåll, ring Trafikverket på 0771-921 921 välj inget nummer utan vänta kvar, när du kommer fram säg att det gäller länsväg AC 807 söder om Skellefteå

Länkar:

Telia Driftinformation – Mobil telefoni