Historisk lada

Historisk lada i Renbergsvattnet som är länets äldsta träbyggnad från 1588.

En timmerlada i Norra Renbergsvattnet har daterats med hjälp av så kallad dendrokronologisk datering. Resultatet visar att ladan är uppförd år 1588.
– Bortsett från de medeltida stenkyrkorna vid kusten är detta den enda byggnad vi har i länet som bevisligen är från 1500-talet, säger Helena Wikberg, antikvarie vid Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen Västerbotten

Intressanta ristningar från den tiden syns inne på stockarna.

Länsstyrelsen lät datera ladan under hösten 2013 genom en dendrokronologisk datering som utfördes av Maarit-Kalela Brundin (för övrigt f.d. museichef vid Skogsmuseet i Lycksele) / Brundin Consulting. En sådan metod innebär att smala borrprov tas från stockarna. Årsringarna jämförs sedan med en lång daterad serie av årsringar och på så vis kan man se exakt vilket år trädet har fällts, i detta fall 1587. Alla stockar utom två är från samma tid och de som har tillkommit senare under 1600-talet, är bottenstockar som förmodligen har bytts på grund av rötangrepp.