Historia

Namnet Renbergsvattnet

Södra Renbergsvattnets skolhus

Norra Renbergsvattnets skolhus

Vattenverken i Kvarnron

Geniet Gustav Karlsson Hedlund

Kraftstation

Nyckeln till Renbergsvattnet

Gamla namn

Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund SLKF