Skithusstigen

Ca 1,8 km. Startar vid hembygdsområdets utedass.