Sockenvägen

Ragvaldsträsk – Burträsk

SOCKENVÄGEN, den första körbara vägen mellan Burträsk och Skellefteå socknar, har sin gamla sträckning bevarad till stora delar.

Här kan vi följa en väg med sina rötter i gamla vandringsstigar, som har förbättrats till ridväg – och slutligen till körväg.

Vägen följer naturligt formerna i naturen och kulturlandskapet. Inga kurvor har tillkommit av en slump.

Sockenvägen är en förbindelse i rummet, men också i tiden – till våra föregångare, som levde och arbetade i en svunnen tid.

sockenvagen_karta600
Sockenvägen