17Jun

Storspov

Publicerad fredag 18 juni

Storspoven är Västerbottens landskapsdjur.

Häckar i hela landet utom på västkusten och i fjällen. Vanligast i norrland.
Äter maskar och andra ryggradslösa smådjur.
Läte: En karaktäristisk stark, rytmisk och drillande sång som kan upplevas som ödslig och dyster. Dess lockläte är en stark uppåtkrökt vissling.
Häckar på jordbruksmark, myrar och vid sjöar. Bo på marken.

https://www.fageln.se/arter/storspov.aspx


Blå kärrhök är Västerbottens landskapsfågel.

Blå kärrhök har en typisk kärrhöksprofil med långa, ganska smala vingar och ganska lång stjärt. Likt andra arter i släktet håller den vingarna i en V-ställning när den glidflyger nära marken. Den är en stor kärrhök som mäter 42–55 cm och har ett vingspann på 97–118 cm. Den vuxna hanen är ljust blågrå på ovansidan, ljusare på undersidan och har svarta vingspetsar. Honan och ungfågeln är brungrå, har en vit, ostreckad övergump och en ljusare brunstreckad undersida.

Den blå kärrhöken jagar små däggdjur och fåglar genom överraskningsattacker, genom att långsamt glida över fält och hedar.

Vanligast vid sjöar i Norrland. +++  Glider lågt över Lappbäcken /Ulf  +++

Börjar Slutar Plats inträde
torsdag 17 juni onsdag 30 juni .