Om

Renbergsvattnet

Renbergsvattnet är en by i Skellefteå kommun Västerbottens län med ungefär 100 bofasta. By ligger en mil norr om Burträsk och tre mil söder om Skellefteå.

Sjöarna Renbergsvattnet (kallas träsket) och Inreträsket ingår i Bureälvens huvudavrinningsområde. Renbergsvattnet har en area på 2,2 kvadratkilometer och ligger ca 63 meter över havet. Träsket avvattnas av vattendraget Renforsbäcken.

Byaålderman fram till 2020-05-01 är Allan Lindgren

 

Renbergsvägen
Om du har åsikter om Renbergsvägens underhåll, ring Trafikverket på 0771-921 921 välj inget nummer utan vänta kvar, när du kommer fram säg att det gäller väg 807 söder om Skellefteå

Länkar:

Telia Driftinformation – Mobil telefoni

Kommunens information om nedlagda soptippen i Renbergsvattnet.
SAM-2018-2616__Riskklassning och kommunicering MIFO 2018
Renbergsvattnet soptipp 47 Blankett A 190221
Renbergsvattnet soptipp 47 Blankett B 190221
Renbergsvattnet soptipp 47 Blankett C 190221
Renbergsvattnet soptipp 47 Blankett D 190221
Renbergsvattnet soptipp 47 Blankett E 190221
Renbergsvattnets soptipp 47 Bilaga 1