Kraftstation

Renbergsvattnets Elektrifieringsförening

Föreningen bildades den 11 maj 1918. Föreningen uppförde 1918-1919 en kraftstation i Kvarnbäcken, kraftstationen hade en turbin på 25 hk och en växelströmsgenerator på 22hk 380/220V. Montaget av kraftstationens utrustning slutfördes på hösten 1919 då hela Renbergsvattnet och ett par mindre byar fick lyse.
Hösten 1918 fick Norra Renbergsvattnet provisoriskt lyse från en likströmsgenerator monterad i sågen.