FLÄSKRÖKNING

För medlemmar.  1 sida / familj.

Inläggning 15/6. Utlämning söndag 16/6 kl. 20- 21.

Boka fläsk hos Kennet H 070 329 22 61 eller www.renbergsvattnethembygd@gmail.com