18May

Årsmöte Skolhusföreningen

Publicerad onsdag 4 maj

Kl 19.00

Årsmöte för Södra Renbergsvattnets skolhusförening

Dagordning

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Justerare
 • Mötets behöriga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Genomgång av protokoll
 • Verksamhetsberättelsen, kassa och revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ny styrelse
  • Ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisorer
 • Beslut om firmatecknare
 • Val av valberedning
 • Taxor
 • Aktiviteter (förslag emottages med tacksamhet)
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas
 • Föreningen bjuder på fika

Välkomna!

Södra Renbergsvattnets skolhusförening

———————————————————————-

Börjar Slutar Plats inträde
onsdag 18 maj onsdag 18 maj Södra Renbergsvattnets skolhus