08Aug

Årsmöte Hembygdsföreningen

Publicerad måndag 2 augusti

Kl 12.00

Dagordning årsmöte Renbergsvattnets hembygdsförening 2021

§1. Mötets öppnande.
§2. Val av mötesfunktionärer.
§3. Val av justerare.
§4. Parentation.
§5. Verksamhetsberättelse.
§6. Kassarapport.
§7. Revisionsberättelse.
§8. Fråga om ansvarsfrihet.
§9. Val till styrelsen.
§10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
§11. Val av revisorer.
§12. Val av valberedning.
§13. Avgifter.
§14. Byalaget
§15. Byautveckling “Gubbdagis”
§16. Övriga frågor.
§17. Avslutas.

Hembygdsföreningen


 

Börjar Slutar Plats inträde
söndag 8 augusti söndag 8 augusti Södra Renbergsvattnets skolhus